“Аnalar.kz нұсқаулығы” – баланы күту бойынша ақпараттың толық жинағы

Баланы күту бойынша қажет ақпараттың бәрі “Analar.kz нұсқаулығында” жинақталған, толықтырылады, және халықаралық ұсыныстардың өзгеруіне сәйкес жаңартылады. Қазіргі кезде жалған ұсыныстардың көп пайда болуына байланысты біз тек ресми, ғылыми, және дүниежүзінде танымал болған ұйымдардың ұсыныстарын енгіздік.

Analar.kz нұсқаулығы бөлімдері:

Осы нұсқаулық ҚР нормативтік актілеріне, протоколдарына, халықаралық тәжірибеге, әсіресе Ұлы Британия, АҚШ, және Израильдің денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органдардың және ғылыми ұйымдарының жарияланымдарына негізделген.